Almedalsveckan

Har under Almedalsveckan stått utanför Kränku och informerat om teodlingen och sålt plantor till intresserade personer. Till alla som köpt plantor, Lycka till.

Har även haft ett antal studiebesök i planteringen under veckan vilket kommer resultera i olika reportage i olika tidningar.

Mycket roligt att träffa er alla och svara på frågorna ni haft

Plantor från England

Förra helgen hämtades ett antal plantor från England. Dessa är nu planterade bland de andra.
Införskaffade dessa eftersom vi vill se om plantor som är uppdrivna på olika platser har olika förutsättningar.